ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
หมวดศึกษาทั่วไปร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ในการนี้อาจารย์ไพสน พรมกอง เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษารำอวยพร บายศรีสู่ขวัญ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม **ให้คล๊กที่ภาพ**

ร่วมงานแข่งขันโต้วาที วันภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ร่วมงานแข่งขันโต้วาที วันภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2554 หมวดศึกษาทั่วไป อาจารย์ทองชัย กอแก้ว ได้นำนักศึกษาไปร่วมแข่งขันโต้วาที ในวันภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการทีมวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโต้วาที ..ดูรายละเอียดเพิ่ม..คลิ๊กที่ภาพ..

แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2554

แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2554
วันที่ 13 กรกฏาคม 2554 ทางหมวดศึกษาทั่วไปร่วมกับวิทยาลัย ได้ร่วมจัดทำต้นเทียนพรรษา นักศึกษาพร้อมคณาจารย์ร่วมกันแห่เทียนพรรษา ไปถวาย ณ วัดบ้านโนนดั่ง และร่วมกันทำบุญในวันเข้าพรรษา ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม **ให้คลิ๊กที่ภาพ**

ckc.สานสัมพันธ์ร่วมกันรักษ์ทรัพยากร

ckc.สานสัมพันธ์ร่วมกันรักษ์ทรัพยากร
23 ตุลาคม 2553 หมวดศึกษาทั่วไป ร่วมกับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ (สาขาการจัดการ,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการบัญชี) ชั้นปีที่ 2 รหัส 52 จำนวน 200 คน ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมร่วมกันปลุกป่า บริเวณภายหอนักศึกษา วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ผู้เสนอโครงการ อาจารย์ไพสน พรมกอง ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ***ให้คลิ๊กที่ภาพ***